Blogg Vol.12 – OKR

Blogg Vol.12 – OKR

Objective Key Result er en populær styringsstrategi for målsetting innen organisasjoner for å styrke både intern og eksterne faktorer. Formålet med å bruke OKR er…

Blogg Vol.10 – Teslas bærekraftmål

Blogg Vol.10 – Teslas bærekraftmål

FNS BÆREKRAFTSMÅL FNs bærekraftsmål er i følge FN.no “Verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.” INNOVASJON OG INFRASTRUKTUR…