Da kom vi til en end for bloggen, noe som er rart men kanskje litt spennende i form av nye eventyrer som skal gjennomføres fram i tid. Men bloggen har vært en stor hjelp til det å opprette en nettbutikk samt å skrive eksamen, bloggen har hjulpet meg med nye kunnskaper som kommer til å bli utnyttet godt. Men før det hele avlsuttes kommer det en blogg om hvordan reisen min har vært i henhold til opprettelse av nettsiden, men først skal jeg snakke om Performance marketing.

Performance marketing eller ressursbasert markedsføring kan anses som en arbeidsmetode som er basert på målbare markedsføring, der resultatene påvirker aktivitetene i organisasjonen. Men hvorfor fungerer det så bra? Her skal jeg forklare de fem viktigste forskjellene på performance marketing og tradisjonell markedsføring, og hvorfor performance marketing tar rotta på tradisjonelle markedsføring gang på gang.

1 – Målbare resultater

Den store forskjellen mellom vanlig markedsføring og ressursbasert markedsføring er at man kan måle resultaten av markedsføringen som har blitt utført ved å ta i bruk ressursbasert markedsføring. John Wanamaker er kjent for sin uttalelse om at” halvparten av pengene jeg bruker på markedsføring er bortkastet; problemet er at jeg ikke vet hvilken av halvdelene”. Det er mange organisasjoner som har tendenser med å skyte ut store økonomiske ressurser på markedsføring der de ikke vet selv om de får noe ut av det. Det å forstå bedre hva man inngår i når det kommer til markedsføring, kan organisasjonen spare masse tid og penger. Performance marketing legger konkret og målbar data til grunn, og snarere enn å fokusere kampanjer på usikre antagelser og følelser, men heller fokuserer på handlinger som faktisk skaper verdi for organisasjonen, slik som nedlastinger av et viktig dokument, utfylte registreringsskjemaer, timebestillinger eller kjøp. Med andre ord, i stedet for tradisjonell markedsføring hvor man ikke vet helt hva man får igjen, vil performance marketing kunne rapportere konkrete resultater og hvilken økonomisk verdi som er generert fra kampanjen.

2 – Segmentering og målretting

Mange markedsføringer som har blitt utført har det handlet om det å skaffe/nå ut til flest mulig potensielle kunder. Men Performance marketing handler snarere om det å treffe rette budksap til rette personer, noe som kan skape en lojalitet/langvarig forhold mellom kunder og organisasjonen. Det hjelper ingenting å ha masse trafikk på nettsiden, men det er ingen som handler. Med performance marketing kan man rette ulike budskap og annonser til ulike publikum, slik at de som blir eksponert for annonsen faktisk føler den er relevant og foretar en verdifull handling. Man kan blant annet segmentere kampanjer på alder, kjønn, interesser og geografiske områder, til enda mer spissing som sivilstatus eller om personen har vært kunde tidligere eller ikke.

3 – Testing og optimalisering

Gjennom performance marketing tester man ut ulike strategier og optimaliserer kampanjen kontinuerlig underveis i kampanjeperioden. Det er altså en mye mer kostnadseffektiv måte å jobbe på fordi man fortløpende justerer, endrer og optimaliserer annonser, budskap og målrettinger for å stadig oppnå bedre resultater.

4 – Budsjett

Når det kommer til budsjett, har organisasjoner budsjetter som de ønsker å forholde seg til når de skal strategisk utnytte dem. Med performance marketing vil man se return-on-investment (ROI) resultatene underveis i kampanjen, man kan derfor tilpasse budsjettene etter hvilke kanaler og kampanjer som genererer høyest ROI, snarere enn å være låst til et gitt budsjett som må brukes. Det er enkelt å ta penger fra kampanjer som presterer dårligere enn forventet, og putte dette over på kampanjene som presterer best. Før man starter med annonseringen vil man aldri kunne vite 100% hvilken kanal, kampanje eller annonse som kommer til å fungere best for å nå ditt spesifikke mål, det er derfor en fordel å kunne flytte budsjettene underveis når data samles inn, snarere enn å måtte vente til kampanjen er avsluttet

5 – Innovasjon

I dagens samfunn hvor stadig nye innovasjoner og plattformer endrer folks hverdag, er det svært viktig at også markedsføringsstrategier endrer seg. Det som fungerte for et år siden, fungerer ikke nødvendigvis like godt i dag. Performance marketing er kjent for å være svært innovativt. Ved å forstå bedre performance marketing kan gi din organisasjon et konkurransefortrinn noe som kan påvirke organisasjonens framtid.

What Does Performance Marketing Mean and How to Get the Best out of It

Kilder

https://en.wikipedia.org/wiki/Performance-based_advertising

https://synlighet.no/blogg/hva-er-performance-marketing/

1 Comment

  1. Hei Brian! Gratulerer med et av dine siste blogginnlegg for denne gang! Du skriver oversiktlig og godt. Bra bruk av underoverskrifter! Bruk gjerne bilder og kilder til disse hvis du skal skrive flere innlegg i fremtiden. Lykke til videre og god sommer!

Leave a Reply to Emeline Braatlund Larsen Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *