“In real life, strategy is actually very straightforward. You pick a general direction and implement like hell” – Jack Welch, CEO of GE, 1981 – 2001

Markedsføringsstrategi kan ses på som en kortsiktig og langsiktig, fremtidsrettet tilnærming og en overorndet spillplan for enhver organisasjon eller enhver virksomhet med det grunnleggende målet å oppnå et bærekraftig konkurransefortrinn ved å forstå kundenes behov og behov. God strategi kan skape verdi og fange verdi der den kan øke sjansen for lønnsomhet. God bruk av strategi kan føre til konkurransefortrinn som gjør at organisasjonen øker i vekst, strategi kan også gjøre det enklere for organisasjoner å ta beslutninger som kan være positiv for organisasjonen.

Når man skal utforme strategi er prosessen av utformingen veldig viktig, der prosessen bør inneholde analyse, plan og implementere. Når man skal legge en markedsføringsstrategi bær man gjøre en situasjonsanalyse for å forstå mer av hva som foregå i markedet. Fem kategorier som er viktig å situasjonanalysere til strategien er kunder, markedet, konkurrenter, omgivelsene og en vurdering av sin egen virksomhet. For å situasjonanalysere kunder, kan man bruke kjøpsprosessen for å forstå kunder bedre når de handler for implimentere strategier for å nå ut til dem på best mulig måter.

For å analysere konkurrenter og nokså markedet og omgivelser, kan man bruke porters 5 krefter. Porters 5 krefter inneholder 5 faktorer som påvirker konkurransen i markedet. Det er faktorer som forklarer hvordan organisajonen, konkurrenter og markedet er.

Videre kan man analysere organisasjonen og omgivelser ved å bruke SWOT analysen. Denne analysen brukes for å sette seg selv i en situasjonen der du modellen skal vurdere hvordan du ligger i henhold til konkurrenter eller omgivelser. Dette er en relativt bra modell å bruke for å forstå bedre om organisasjonen og hva man kan gjøre for å forbedre organisajonens vekststrategi. Ved bruk får man se hva som er nytte for organisasjonen intern og ekstern, samt skader som bli forårsaket intern og ekstern hvis organisasjonen ikke gjør noe med det.

Det er analysen som er den viktigste tingen man gjør i en strategi, det sto mer data/informasjon man har, det sto bedre blir strategien. Derfor er det viktig å gjøre analysen nøye, så informasjonen man får fra det er nøyaktig som mulig. Det kan man lage en plan på hvordan man skal løse de svakehentene og trusler organisasjonen besitter og hvordan man kan utnytte muligheter og styrker organisasjonen besitter. Hvor stor massen man besitter vil påvirke planleggingen, masse informasjon vil gi større prosent sjanse på å virke. Når man har planlagt hvordan man skal angripe strategien på best mulig måte, må man implimentere løsninger som skal dekke problemene organisasjonen besitter. Da kan man se styrker og muligheter på SWOT-modellel eller porters 5 krefter, ved å se på dem kan organisasjonen implimentere løsningen som gir konkurransefortrinn. For eksempel, kan organisajonen se på ressurser den besitter, om det er ressurser som organisajonen får fra andre bedrifter, kan organisasjonen kjøpe opp bedriften som produsere ressursen. Dette vil gi konkurransefortrinn, men samtidig krever det økonomiske ressurser. Det er viktig å se hva man har muligheter til, og utnytte mulighetene man har.

«Ressursbasert visning (RBV) (også kjent som ressursfordelsteori )

Fra midten av 1990-tallet

Nøkkeltenkere: Jay B. Barney , George S. Day , Gary Hamel , Shelby D. Hunt , G. Hooley og CK Prahalad

Sentrale ideer: Firmaets ressurser er økonomiske, juridiske, menneskelige, organisatoriske, informasjonsmessige og relasjonelle; ressursene er heterogene og ufullkommen mobile, ledelsens viktigste oppgave er å forstå og organisere ressurser for bærekraftig konkurransefortrinn.»

Her er noen tips for å utføre en effektiv markedsføringsstrategi

1 – Finne en spesifikk målgruppe du skal henvende deg til.

Her er det viktig at man driver med segmentering, og analysere hvem som kommer til å utnytte det du tilbyr. Ved å gjøre dette kan du rette markedsføringen mot målgruppen for å effektivt nå ut til kunder.

2 – Finne den relevante markedsføringsverktøy.

Det å finne markedsføringsverktøy kan føre til gjøre det enklere å nå ut til kunder. For eksempel du skal nå ut til de yngre segmentet, kan du da bruke sosiale medier som Instagram, Facebook eller lignende verktøy. Bruk av bilder og videoer vil øke sjansen for å optimalisere markedsføringen.

3 – Filtrere ut de annonseplattformene som fungere dårligst.

Det er ikke nødvendig å bruke krefter på noe som ikke fungerer, men heller fokusere på det som fungere. Organisasjonen sparer både økonomiske ressurser og arbeidskapasiteten. Dette vil da effektivisere bedriften.

4 – La kundene finne frem til deg

Det er viktig at du er synlig for kundene når de søker etter deg, det vil si at du må være tilgjengelig for dem i alle situasjoner når de søker etter deg. Dette kan forekomme i form av sosiale medier eller søk på nettmotorer. Da er det viktig at organisasjonen har en velfungerende nettside og sosiale medier for å optimalisere kundeopplevelsen. Dette vil gjør at kundene har lyst å komme tilbake for å handle hos deg.

Kilder

https://en.wikipedia.org/wiki/Marketing_strategy

https://tenkdigitalt.no/blog/digital-markedsforingstrategi/

1 Comment

  1. Fint innlegg om strategi. Husk å dele innlegget inn med overskrifter slik at det blir mer oversiktlig for leseren (og Google). Savner også at du nevner noe om digitale strategier da det er det oppgaven omhandler. Tror du et større fokus på det digitale vil endre den tradisjonelle måten å analysere og legge strategier på?

Leave a Reply to Beate Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *