Blogg Vol.10 – Teslas bærekraftmål

Blogg Vol.10 – Teslas bærekraftmål

FNS BÆREKRAFTSMÅL FNs bærekraftsmål er i følge FN.no “Verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.” INNOVASJON OG INFRASTRUKTUR…