Jeg synes at faget har vært relevant for meg som da studerer entreprenørskap, det har gitt meg et større syn om digitalisering og utvikling av teknologien. Spesielt hvor stor påvirkning det kommer til å påføre oss i hverdagene og aktørene her i Norge. Faget har da gitt meg spesielle interesser for AI, VR og AR, jeg har lært mange ting om teknologiene og har funnet ut mange løsninger som jeg aldri sett for meg eksistere. Jeg synes det er spesielt spennende å lære om tidslinjen i utviklingen av teknologien. Spesielt hvor digitalisering har ført oss til der vi er i dag og hvor mye det kommer til å endre seg de neste årene som kommer..

Ting vi har lært har lært, har fascinert meg og jeg går rundt å tenker på ting som «tenk om noe år så bli den…». Det er fascinerende at teknologi er veien til framtiden og det er gøy at vi har lært om. Det som har vært bra er at vi også har lært om store aktører som google, facebook og m.m. Det er de selskapene jeg synes er spennende i henhold at de pusher barrier med teknologiske utviklingen. Spesielt hvor mye makt de har og hvor stor andel de kan påvirke våres hverdager.

Jeg har også lært mye om hvordan algoritmen og big data fungerer, hvordan det kan brukes til utvikling av kunstig intelligens. Kunstig intelligens må være min desidert favoritt tema. Hvordan vi klarer å skape kunstig intelligens og bruke det til å hjelpe oss i hverdagene er fascinerende.

Men det å ha lært disse forskjellige temaer, har det gitt meg tanker om hvordan teknologi kan gi konsekvenser for meg og samfunnet. Først å fremst så tenker jeg at arbeidsplasser kommer til å bli tatt over at maskiner, vi ser allerede at det har blitt sånn. Når maskinene har blitt så komplekse og bra, at de kan gjøre alt vi gjør, det skaper det problemer for jobbsøkere og samfunnet i henhold at man må finne nye arbeidsoppgaver.

Alle viktigste er at teknologi som kan hjelpe samfunnet, teknologi har hjulpet oss mer enn den har ødelagt. Teknologi er en positiv vei for verden å følge, så lengde det fokuset er bærekraftig. Jeg tror teknologi er løsningen på framtidens problemer.

1 Comment

  1. Spennende å lese om dine refleksjoner rundt den første delen av kurset!

    Det virker som du har fått en del ny input og har gjort det opp mange tanker om teknologien både nå og i fremtiden.

    Lykke til videre med neste modul:D

Leave a Reply to Frida Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *