Om Business Model Canvas

Denne fantastiske forretningsmodellen ble introdusert i 2005 av Alexander Osterwalder, denne modellen går under navnet Business Model Canvas. Forretningsmodellen er strategisk styring -og mager oppstartsmal for å utvikle nye eller dokumentere eksisterende forretningsmodeller. Det er et visuelt diagram med elementer som beskriver et organisasjonens eller produkts/tjenestens vediforslag, infrastruktur, kunder og økonomi.

Business Model Canvas av Spotify laget av meg. Dette ble gjort av grunnen for å forstå bedre hva Business model canvas er. Da valgte jeg Spotify som er en av min mest brukte app og en tjeneste jeg ikke klarer meg uten.

https://itavisen.no/2019/04/29/sa-mange-betaler-for-spotify-premium/

Jeg har valgt å tegne opp en forretningsmodell for Spotify ved hjelp av Business model Canvas:

jeg skal nå se litt nærmere på de ulike elementene i forretningsmodellen. Infrastrukturen består av partnere, aktiviteter og ressurser for å kunne drive forretningsmodellen.

Key partners – Spotify er svært avhengige av plateselskapene for å skaffe innhold på sin plattform, dette er blant annet selskap som Universal, Sony, Warner etc. Disse fungerer som en sterk ressurs da de sørger for at plattformen leverer musikk som tilfredsstiller etterspørselen, og holder innholdet oppdatert. Facebook er også en viktig partner ettersom de er koblet til Spotify. De gjør det enkelt for brukere å dele musikk, finne profiler og spilleliste, og de fungerer som en god markedsføringskanal. En annen partner er f.eks Telenor som har samarbeid med Spotify, de tillater abonnementer å streame musikk uten å bruke mobildata fra mobilabonnementet. Spotify er den største globale musikktjenesten, og har et stort sett med samarbeidspartnere, de overnevnte er bare noen av dem og viser hvilken funksjon partnere har i en organisasjon.

Key activities – for å svare på hvilke aktiviteter som må til for å levere tilbudet må jeg se spesifikt på hvordan Spotify tjenesten fungerer. Gjennom software utviklere sørger Spotify for en oppdatert og brukervennlig digital plattform, trender og relevant musikk blir oppdaget, og på denne måten kan jeg enkelt som forbrukere få en oversikt. Markedsføring er også en av aktivitetene, og de markedsfører aktivt på sosiale medier som utgjør betydelige deler av kostnadsstrukturen. Med et hav av musikk er det også fraud managers som jobber for å vedvare rettigheter og håndtere svindel.

Key resources – nøkkel ressursene som skal til består av software utviklere, da Spotify er helt avhengige av disse for å opprettholde, vedlikeholde, og forbedre plattformen. Producers er også en avgjørende ressurs som sørger for innhold, og som hele tiden kan bidra til ny musikk. Markedsførerne spiller også en viktig rolle og sørger for at plattformen er synlig på markedet, Spotify har en av de sterkeste merkevarene, og de er markedsførernes jobb å sørge for at den treffer riktig publikum.

Kostnadsstrukturen – består av softwareutvikling, markedsføring, og betalingsprosesser. Spotify har også fasiliteter og utstyr som medfører kostnader. De har også innhold som blir produsert for service, og diverse forskning og utvikling.

Videre i forretningsmodellen har jeg tilbudet virksomheten leverer, og hvilken verdi. Dette kan være problemer som kunden ønsker å løse, hvilke produkter som leveres og hvilket behov som skal dekkes. I business model canvas snakker jeg her om value propositions. Spotify har i motsetning til andre virksomheter en tilgjengelighetsbasert tjeneste, fremfor en transaksjonsbasert. De tilbyr en plattform med et hav av muligheter for å streame musikk, lytte til podcasts, publisere tracks, og tilpasse sin egen profil. Uten å gå for mye i detaljer så tilbyr Spotify underholdning for masse markedet og promotering for artister.

Business model canvas viser også en oversikt over virksomhetens kunderelasjoner, kundesegment og kanaler. Spotify´s customer relationships består av en mulighet for tilpassing av egen profil. «personalization», brukerne kan opprette en egen profil der de kan følge ønskede artister og spillelister, og velge i ulike sjangre, og tilpasse opplevelsen etter eget ønske. Spotify legger dermed svært til rette for et tilfredsstilt behov blant brukerne.

Channels – er et viktig element i forretningsmodellen, og de fleste kanaler jeg benytter oss av i løpet av en dag er koblet til Spotify. Spotify har sin egen plattform, der hvor man selve tjenesten. Ved siden av dette har de som nevnt tidligere samarbeidspartnere som facebook hvor jeg ser aktiv annonsering. Instagram og Snapchat er også medier hvor Spotify er svært synlig, og mesteparten av annonseringen skjer via overnevnte.

Customer segments – Spotify opererer på et «gigantisk» marked. Segmenteringen kan deles inn i musikkinteresserte på en global basis, og artister over hele verden som ønsker å løfte eget verk opp og frem gjennom plattformen.

Revenue streams – Spotify sin inntekt består av premium subscribers som betaler en månedlig sum for å benytte seg av tjenesten, de selger også til selskap som teleoperatører. Ved siden av denne inntektsstrømmen har Spotify «Ad supported services», dette utgjør en stor del av inntekten gjennom salg av display, lyd og video reklame.

For at Spotify skal kunne være konkurransedyktig i sitt marked er det flere, men spesielt noen elementer som må være på plass. Et av de om ikke det mest fundamentale elementet for å skape kundeverdi er plateselskapene. Dette er nøkkelpartnere, og de sørger for innholdet tjenesten leverer. Som tidligere nevnt sørger disse store plateselskapene for innhold av høy kvalitet, og med et tett samarbeid promoterer de også plattformen. Et annet element som bør vektlegges er software utvikling, dette er en av nøkkelaktivitetene bedriften foretar seg. Det sørger for en velutviklet og brukervennlig portal, og legger til rette for «personalization». Spotify kan enkelt gjennom høyteknisk software gjøre det lettvint for forbrukere å tilpasse opplevelsen. I en konkurransesituasjon er denne velutviklede plattformen et konkurransefortrinn, og uten plattformens funksjoner og muligheter ville ikke Spotify vært den største globale musikktjenesten. Det siste elementet som vektlegges er kanaler. Spotify har sin egen plattform, men sammen med flere ulike medier når de ut til hele kundesegmentet. Markedsføringen på sosiale medier og det tette samarbeidet med andre store medieaktører gir dem en konkurransedyktig posisjon fordi de vil alltid være synlige, og ved et click så er man inne på plattformen.

Kilder

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Business_Model_Canvas.png

https://investors.spotify.com/financials/default.aspx

https://slidemodel.com/business-model-canvas/0002-business-model-canvas-diagram-v2-1100px/ (Bilde)

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *