Om blokkjeder

Blokkjeder kan enkelt ses som logg, med denne loggen består det av flere blokker med informasjon. Med denne blokkjeden er det mye enklere for aktører å få tilgang til informasjonene, fremfor at informasjonen ligger ett sted, eller må sendes til og fra alle involverte aktører, vil alle aktørene ha tilgang til all informasjon og får beskjed når informasjonen er blir endret eller eventuelt nye elementer har blitt lagt til. Men før endring kan gjennomføres må alle parter godkjenne endringen før prosessen kan fortsette. Det er dette som er den uavhengige revidering som utelater tredjeparter som saksbehandling, banker, offentlige registre eller jurister.

Blokkjede i Norge

Jeg tenker at blokkjede er relevant her i Norge, men hvor nødvendig er det, det er et godt spørsmål. Norges infrastruktur er det mange land som kunne ha trengt å imitere, vi lever i et land som er veldig «rett» frem. Med det så mener jeg at det oppstår veldig lite korrupsjon, borgerkrig, økonomisk krise eller andre kriser. Mens andre land så er det veldig lite «rett» frem, det vil oppstå dumper og harde svinger, fordi landene ikke har så bra infrastruktur som vi har her i Norge. Så her tenker jeg hvor blokkjeder kan komme inn og hjelpe til med landene som sliter med infrastruktur. Blokkjeder kan stoppe korrupsjon og andre kriser. Men her i Norge tenker jeg at det ikke er så nødvendig som andre land. Men det jeg tenker vi kan bruke blokkjeder her i Norge til, er å utvikle bedrifter. Blokkjeder skaper større tillit mellom bedriftene, dette kan da øke effektiviteten og produktivitet mellom bedrifter. Bedrifter her i Norge er betraktet som mye mindre i størrelser enn i mange andre land som for eksempel USA, Kina og m.m. Norge bør fokusere mer på å utvikle bedriftene og strategisk bruke blokkjeder for utviklingen. Bedrifter påvirker infrastrukturen i landet på mange måter.

Kilder

https://coinweb.no/hva-er-blockchain/

https://no.wikipedia.org/wiki/Blokkjede

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *