Ikke sporløs søk

Internett er en komplisert ting som mange ikke forstår, fordi det kom fortere enn forventet og mange var ikke klar for det. Har du noen gang blitt overrasket av en nettleser før? Når plutselig nettleseren tilbyr et søk som du faktisk søker etter og ut av en annet verden der siden du har søkt etter er filtrert etter dine behov som kjønn eller noen lignende krav. Dette er fordi du legger spor etter deg når du søker etter ting i de forskjellige nettleserne. Sporene har blitt lagt igjen av deg i tidligere søk på nettleseren, og da lagres nettleserne minner etter de forskjellige informasjonene de har fått av deg gjennom filtrering, bruk og søk av nettsider. Det er masse informasjon som ligger ute om hver eneste person som har brukt de forskjellige plattform, det kan være våres interesser, legning, familie, kjønn, kort informasjon og m.m. Disse informasjonene er som «olje» for markedsførere, mange hadde jobbet for harde livet for sånne private informasjoner.  Før vi går videre om algoritmer makt, må vi først forstå hva filterbobler og ekkokammer er.

Filterbobler og Ekkokammer

En filteboble er en effekt som kan oppstå ved at personer får filtrert og sortert bort informasjon på nettet fordi nettsiden tilbyr individuelt tilpasset innhold. Eksempel på dette kan være Zalando, en nettshopping av klær. Denne nettsiden tilbyr deg å filtrere bort mange alternativer som gjør at du kan fortere finne det du leter etter, det kan for eksempel være, kjønn, størrelse, farge, type stoff, merker og m.m. Denne siden tilbyr individuelt tilpasset innhold, da oppstår det filterboble. Mer spesifikt så kan det oppstå filterbobler når algoritme på en nettside sorterer informasjon en bruker søker etter, basert på informasjon om brukeren. Dette gjøres også av informasjon ved tidligere søk på nettsiden for å øke sjansen for å tilfredsstille besøkere.

Videre til begrepet ekkokammer, begrepet blir brukt om en situasjon hvor informasjon, ideer eller oppfatninger blir forsterket gjennom repetert kommunikasjon innenfor en avgrenset gruppe. I et ekkokammer blir gjerne fakta og meninger sett bort fra, og det oppstår lite plass for motstridende synspunkter. Det man søker opp og det man leser, blir mer bekreftet.

Informasjon er makt

Det å ha inneha store mengder med informasjon kan føre til makt. En effekt av begrepene kan føre til sterke polarisering mellom ulike samfunnsgrupper. Konsekvensen av effektene kan det gi aktørene muligheter som har interessen av å spre usanne informasjoner muligheten til å gjøre det. Dette kan da påvirke befolkningene med usanne informasjon til å ta beslutninger i forbindelse med demokratisk valg eller viktig beslutninger. Slike påvirkninger forsterkes ved at de blir spredt ukritisk i ekkokamre i sosiale medier.

Dette kan skape etisk problemer ved politisk valg, når befolkninger kan bli påvirket av usanne informasjon. Så bør algoritme være en greie for samfunnet? Det er vanskelig å svare på, fordi det er så mye man kan si om det. Det er så mye som er bra der ute på internettet, men også mye man kan kritisere på. Jeg tenker heller at befolkningene bør heller være kritiske til informasjonene og heller tar beslutninger fra sin egen erfaring, når det gjelder viktige eller politisk beslutning. Det vil alltid være noen som prøver å spre usanne informasjon og noen sanne, men det er vanskelig å finne hva som er hva. Vær kritisk.

Kilder

https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/XwerL7/begrepet-ekkokammer-boer-skrotes-det-er-sterke-krefter-der-ute-som-vil-demokratiene-vondt-jan-ketil-arnulf

https://ndla.no/nb/subjects/subject:14/topic:1:185588/topic:1:185591/resource:1:72573

https://no.wikipedia.org/wiki/Ekkokammer

https://no.wikipedia.org/wiki/Filterboble

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *